Vozový park

V súčasnosti má spoločnosť k dispozícii vozidlá EURO 4 a 5.
Všetky vozidlá spĺňajú požiadavky pre bezpečnú prepravu Vášho tovaru.

Vozidlo 1 (podržte myš pre zobrazenie obrázku)

Vozidlo 2 (podržte myš pre zobrazenie obrázku)

Vozidlo 3 (podržte myš pre zobrazenie obrázku)